กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวเปิดงานกิ... [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอัครินทร์ สุขมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจ... [อ่าน : 38 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมกันเข้าแถวร้องเ... [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ธรรมศึกษา
มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น...

แผนกสามัญสัมพันธ์ นำโดยนางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอ... [อ่าน : 15 ครั้ง]

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษ...

แผนกสามัญสัมพันธ์ นำโดยนางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดทำการการสอบพระปริยัติธรรม... [อ่าน : 10 ครั้ง]

ติวข้อสอบธรรมศึกษา ชึ้นตรี โท...

แผนกสามัญสัมพันธ์ นำโดยนางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดทำการติวข้อสอบธรรมศึกษา ช... [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสามัญสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

แผนกสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ [อ่าน : 120 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการสวนพฤษศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดสวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ [อ่าน : 58 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
โรงงานนาโน
โรงงานนาโน

18/5/2561 [อ่าน : 49 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสิริกร
ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดขบวนแห...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ที่อำเถอเด่นชัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 112 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสุภาพร
ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็...

วิทยาลัยเทคนิคร่วมใจถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช [อ่าน : 91 ครั้ง]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทค...

แผนกสามัญสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคแพร รายงานกิจกรรมการดําเนินงาน สัปดาหวันวิทยาศาสตร ประจําปการศึก... [อ่าน : 111 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูธันยพร
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

การเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในงานประชุมนักวิชาชีพในอนาคต ครั้งที่ 26 [อ่าน : 116 ครั้ง]

ง่านภูมิธรรม ภูมิไทย

หมวดภาษาไทย จัดกิจกรรมภูมิธรรมภูมิไทย [อ่าน : 106 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก "ครูปารมี"
แจ้งทุกแผนกเตรียมพร้อม สำหรับ...

เชิญชวนทุกแผนกประกาศศักด์ิศรีคนพันธ์ุเมือง และแชมป์ลาบหมูเมืองแป้ เร็วๆนี้ [อ่าน : 91 ครั้ง]

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่

รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจฟัง พูด เขียน อ่าน ฝึกฝนให้ชำนาญ สื่อสารประทับใจ [อ่าน : 91 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม