การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด...

วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นประธาน การจัดสอบ... [อ่าน : 18 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอ...

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นประธาน การจัดสอบทาง... [อ่าน : 12 ครั้ง]

Pre V-NETนักเรียนนักศึกษา ระดั...

นางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลและหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร... [อ่าน : 17 ครั้ง]

การติวนักเรียนนักศึกษา เพื่อเต...

นางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลและหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร... [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวเปิดงานกิ... [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอัครินทร์ สุขมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจ... [อ่าน : 61 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมกันเข้าแถวร้องเ... [อ่าน : 23 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ธรรมศึกษา
มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น...

แผนกสามัญสัมพันธ์ นำโดยนางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอ... [อ่าน : 35 ครั้ง]

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษ...

แผนกสามัญสัมพันธ์ นำโดยนางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดทำการการสอบพระปริยัติธรรม... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ติวข้อสอบธรรมศึกษา ชึ้นตรี โท...

แผนกสามัญสัมพันธ์ นำโดยนางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดทำการติวข้อสอบธรรมศึกษา ช... [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสามัญสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

แผนกสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ [อ่าน : 147 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการสวนพฤษศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดสวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ [อ่าน : 75 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
โรงงานนาโน
โรงงานนาโน

18/5/2561 [อ่าน : 67 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสิริกร
ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดขบวนแห...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ที่อำเถอเด่นชัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 138 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสุภาพร
ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็...

วิทยาลัยเทคนิคร่วมใจถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช [อ่าน : 110 ครั้ง]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทค...

แผนกสามัญสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคแพร รายงานกิจกรรมการดําเนินงาน สัปดาหวันวิทยาศาสตร ประจําปการศึก... [อ่าน : 121 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูธันยพร
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

การเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในงานประชุมนักวิชาชีพในอนาคต ครั้งที่ 26 [อ่าน : 128 ครั้ง]

ง่านภูมิธรรม ภูมิไทย

หมวดภาษาไทย จัดกิจกรรมภูมิธรรมภูมิไทย [อ่าน : 119 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก "ครูปารมี"
แจ้งทุกแผนกเตรียมพร้อม สำหรับ...

เชิญชวนทุกแผนกประกาศศักด์ิศรีคนพันธ์ุเมือง และแชมป์ลาบหมูเมืองแป้ เร็วๆนี้ [อ่าน : 105 ครั้ง]

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่

รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจฟัง พูด เขียน อ่าน ฝึกฝนให้ชำนาญ สื่อสารประทับใจ [อ่าน : 101 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม