รูปกิจกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์งานการส่งเสริมผลิตผลฯ
ประชุมเจ้าหน้าที่และแม่ค้าผู้ป...

ประชุมเจ้าหน้าที่และแม่ค้าผู้ประกอบการ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 186 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม