ข่าวสารงานประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไ...

การประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไร [อ่าน : 2336 ครั้ง]

ทำไม? ต้องมีการประกันคุณภาพการ...

ทำไม? ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา [อ่าน : 516 ครั้ง]

การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระ...

การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับที่ 1 [อ่าน : 125 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณ...

อบรมประกันคุณภาพออนไลน์ [อ่าน : 121 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม