ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิศฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561

download !!!!! รายละเอียดข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะเเนน [อ่าน : 35 ครั้ง]

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Update !!!!! ล่าสุด [อ่าน : 30 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560

ดาวน์โหลดข้อมูลงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 [อ่าน : 72 ครั้ง]

กรุณากรอกข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของท่านทางเว็บไซต์ http://www.thaiinvention.net/index.php ด่วน!!! [อ่าน : 93 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และข้อกำหนด
ข้อกำหนด Link ตรงสำนักวิจัยและ...

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดจาก Link ตรง สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา [อ่าน : 82 ครั้ง]

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์2560

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ 12 ประเภท [อ่าน : 80 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การลงทะเบียน การส่งผลงาน

ให้เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สวพ. กำหนดเพื่อการส่งผลการประกวดระดับ อ... [อ่าน : 99 ครั้ง]

ด่วน งานวิจัยเปิดให้ครูอาจารย์...

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561 [อ่าน : 142 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม