ตารางการขอใช้บริการห้องประชุมประจำเดือน
ตารางขอใช้บริการ ห้องประชุมมเห...

ตารางจองห้อง [อ่าน : 39 ครั้ง]

ตารางขอใช้บริการ ห้องเกียรติยศ

ตารางจองห้อง [อ่าน : 43 ครั้ง]

ห้องโสตทัศนศึกษา

ตารางจองห้อง [อ่าน : 53 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง รอยทางปณิธาน

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง " รอยทางปณิธาน " ชุดที่ 1 ตอน ชีวิตให้ชีวิต [อ่าน : 12 ครั้ง]

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง " รอยทางปณิธาน " ชุดที่ 1 ตอน หมอหมื่นลี้ [อ่าน : 4 ครั้ง]

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง " รอยทางปณิธาน " ชุดที่ 1 ตอน เสียงจากฟ้า [อ่าน : 6 ครั้ง]

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง " รอยทางปณิธาน " ชุดที่ 1 ตอน กำลังใจในโลกเงียบ [อ่าน : 6 ครั้ง]

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง " รอยทางปณิธาน " ชุดที่ 2 ตอน กำลังชัย [อ่าน : 5 ครั้ง]

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง " รอยทางปณิธาน " ชุดที่ 2 ตอน เรือจ้างผู้สานต่อ [อ่าน : 8 ครั้ง]

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง " รอยทางปณิธาน " ชุดที่ 2 ตอน บันทึกไว้ในความทรงจำ [อ่าน : 5 ครั้ง]

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง " รอยทางปณิธาน " ชุดที่ 2 ตอน ชายฆ่าฝิ่น [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายการโทรทัศน์ "ก้าวเกินพอ"

รายการโทรทัศน์ "ก้าวเกินพอ" ชุดที่ 1 ตอน ชีวิตจากติดลบ [อ่าน : 3 ครั้ง]

รายการโทรทัศน์ "ก้าวเกินพอ" ชุดที่ 1 ตอน วัคซีนชีวิต [อ่าน : 5 ครั้ง]

รายการโทรทัศน์ "ก้าวเกินพอ" ชุดที่ 1 ตอน ครัวไทยไร้สาร [อ่าน : 5 ครั้ง]

รายการโทรทัศน์ "ก้าวเกินพอ" ชุดที่ 1 ตอน วิชาชีวิต [อ่าน : 5 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายการโทรทัศน์ "คนตระกูลสุข"
ตอน พอเพียงแบบของแจ๋ว

รายการโทรทัศน์ "คนตระกูลสุข" [อ่าน : 5 ครั้ง]

ตอน ประมงพื้นบ้านวิถีพอเพียง

รายการโทรทัศน์ "คนตระกูลสุข" [อ่าน : 5 ครั้ง]

ตอน ไม่มีหนี้ก็พอ

รายการโทรทัศน์ "คนตระกูลสุข" [อ่าน : 6 ครั้ง]

ตอน ชุมชนพึ่งตนเอง

รายการโทรทัศน์ "คนตระกูลสุข" [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสื่อการเรียนการสอน
ข้อมูลเพิ่มเติม
วิดีโองานสื่อ
วิทยาลัยเทคนิคเเพร่

นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคเเพร่ [อ่าน : 14 ครั้ง]

วิถีพ่อวิถีเเพร่ ร้อยรักรวมใจ...

วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ จัดกิจกรรม วิถีพ่อวิถีเเพร่ ร้อยรักรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ ร่วมปลูกดอกดาวเรือ... [อ่าน : 91 ครั้ง]

กิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดง...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อเ... [อ่าน : 82 ครั้ง]

999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อ...

อาชีวศึกษาจังหวัเเพร่ ร่วมจัดกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันที่ 9 พ.ย.255... [อ่าน : 83 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม