ตารางการขอใช้บริการห้องประชุมประจำเดือน
ตารางขอใช้บริการ ห้องประชุมมเห...

ตารางจองห้อง [อ่าน : 28 ครั้ง]

ตารางขอใช้บริการ ห้องเกียรติยศ

ตารางจองห้อง [อ่าน : 29 ครั้ง]

ห้องโสตทัศนศึกษา

ตารางจองห้อง [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสื่อการเรียนการสอน
ข้อมูลเพิ่มเติม
วิดีโองานสื่อ
วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ 2559

นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคเเพร่ เวอร์ชั่น 2559 [อ่าน : 138 ครั้ง]

วิถีพ่อวิถีเเพร่ ร้อยรักรวมใจ...

วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ จัดกิจกรรม วิถีพ่อวิถีเเพร่ ร้อยรักรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ ร่วมปลูกดอกดาวเรือ... [อ่าน : 85 ครั้ง]

กิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดง...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อเ... [อ่าน : 77 ครั้ง]

999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อ...

อาชีวศึกษาจังหวัเเพร่ ร่วมจัดกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันที่ 9 พ.ย.255... [อ่าน : 71 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม