ข่าวประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร...

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม ATP การทำงานต่างประเทศ [อ่าน : 20 ครั้ง]

การปฐมนิเทศ การฝึกงาน ฝึกอาชีพ...

ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 32 ครั้ง]

การจัดปฐมนิเทศ การฝึกงาน/ฝึกอา...

ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 – วันที่ 7 กันยายน 2561 [อ่าน : 102 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
เรียนทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคแพร...

วีดีโอโดย : Rosrin Siriruk [อ่าน : 139 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษาฝึกงาน ปวส.3 ม.6...

บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ์ จำกัด [อ่าน : 57 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฟอร์มการเขียนแผนการฝึกอาชีพ โดยคุณศุภชัย จันทรเกตุ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี[อ่าน : 218 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม