ข่าวประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การปฐมนิเทศและการทำสัญญาฝึกงาน...

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 [อ่าน : 18 ครั้ง]

การปฐมนิเทศและการทำสัญญาฝึกงาน...

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 38 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระด...

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 [อ่าน : 66 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
เรียนทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคแพร...

วีดีโอโดย : Rosrin Siriruk [อ่าน : 636 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษาฝึกงาน ปวส.3 ม.6...

บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ์ จำกัด [อ่าน : 117 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฟอร์มการเขียนแผนการฝึกอาชีพ โดยคุณศุภชัย จันทรเกตุ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี[อ่าน : 369 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม