ข่าวประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระด...

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร...

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม ATP การทำงานต่างประเทศ [อ่าน : 53 ครั้ง]

การปฐมนิเทศ การฝึกงาน ฝึกอาชีพ...

ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 80 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
เรียนทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคแพร...

วีดีโอโดย : Rosrin Siriruk [อ่าน : 452 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษาฝึกงาน ปวส.3 ม.6...

บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ์ จำกัด [อ่าน : 91 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฟอร์มการเขียนแผนการฝึกอาชีพ โดยคุณศุภชัย จันทรเกตุ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี[อ่าน : 304 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม