ข่าวประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การปฐมนิเทศ การฝึกงาน ฝึกอาชีพ...

ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 15 ครั้ง]

การจัดปฐมนิเทศ การฝึกงาน/ฝึกอา...

ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 – วันที่ 7 กันยายน 2561 [อ่าน : 75 ครั้ง]

ปฐมนิเทศการฝึกงานภาคเรียนฤดูร้...

ผู้ปกครองนักศึกษา สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม [อ่าน : 97 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
เรียนทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคแพร...

วีดีโอโดย : Rosrin Siriruk [อ่าน : 76 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษาฝึกงาน ปวส.3 ม.6...

บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ์ จำกัด [อ่าน : 47 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฟอร์มการเขียนแผนการฝึกอาชีพ โดยคุณศุภชัย จันทรเกตุ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี[อ่าน : 174 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม