คณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคแพร่

คณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคแพร่