รายงานการปฏิบัติกิจกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม
พิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
พิธีวางดอกไม้จันทน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ง... [อ่าน : 141 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพข่าวการประชุมครูผู้สอนวิชาลูกเสือวิสามัญ และครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการ...

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูไฉน โลชา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ... [อ่าน : 137 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร...

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยผู้อำนวยการบุญธรรม เกี้ยวฝั้น พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศ... [อ่าน : 130 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การแก้กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา
การแก้กิจกรรมของนักเรียนนักศึก...

ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ดำเนินการขอซ่อมกิจกรรมได้ท... [อ่าน : 215 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • ปฏิทินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 2/2560 แจ้งหัวหน้าแผนก ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ[อ่าน : 151 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ขอเชิญครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ...

ขอเชิญประชุม [อ่าน : 132 ครั้ง]

แจ้งครูผู้สอนวิชาลูกเสือ และนั...

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ขอให้นักเรียนระดับ ปวช.1 เข้าเรียนวิชาลูกเสือในแผนกวิชาของตัวเอง และรบกวนคร... [อ่าน : 108 ครั้ง]

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึ...

ขอให้นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2540 ที่จะประสงค์ของผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปี 2560 ขอให้เตรียมเอกสาร สด.... [อ่าน : 142 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร

การเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร [อ่าน : 374 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม