ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน...

- [อ่าน : 199 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมงานปกครอง

การออกจัดระเบียบสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่ายจังหวัดแพร่ [อ่าน : 116 ครั้ง]

งานปกครองวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ออกตรวจเยี่ยมหอพักและบ้านเช่านักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 117 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม