ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นตรวจสอบผลการเรียนผ่านมือถือระบบแอนดรอยด์ [อ่าน : 86 ครั้ง]

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 131 ครั้ง]

การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 123 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 185 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 175 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียน [อ่าน : 459 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ

ยืนคำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียนระดับ ปวช. [อ่าน : 119 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม

สัปดาห์ของการลงทะเบียนเรียน [อ่าน : 124 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม