ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 69 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 130 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 116 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียน [อ่าน : 275 ครั้ง]

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และการลงทะเบียนเรียน [อ่าน : 82 ครั้ง]

ตัวอย่างภาพถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ [อ่าน : 70 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ

ยืนคำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียนระดับ ปวช. [อ่าน : 78 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม

สัปดาห์ของการลงทะเบียนเรียน [อ่าน : 76 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม