ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 86 ครั้ง]

การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 90 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 150 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 132 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียน [อ่าน : 363 ครั้ง]

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และการลงทะเบียนเรียน [อ่าน : 97 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ

ยืนคำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียนระดับ ปวช. [อ่าน : 98 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม

สัปดาห์ของการลงทะเบียนเรียน [อ่าน : 92 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม