ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นตรวจสอบผลการเรียนผ่านมือถือระบบแอนดรอยด์ [อ่าน : 546 ครั้ง]

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 254 ครั้ง]

การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 195 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 248 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 262 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียน [อ่าน : 850 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ

ยืนคำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียนระดับ ปวช. [อ่าน : 165 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม

สัปดาห์ของการลงทะเบียนเรียน [อ่าน : 174 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม