ประกาศ
  • ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องกัดซีเอ็นซีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อ่าน : 62 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อ่าน : 45 ครั้ง]
  • ประกาศประกวดราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อ่าน : 48 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อ่าน : 103 ครั้ง]
  • ประกวดราคา ซื้อกล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อ่าน : 95 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 10 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อ่าน : 109 ครั้ง]
  • ประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อ่าน : 117 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อ่าน : 115 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม-งานพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรว...

เครื่องมินิ CNC ของแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม และ แผนกซ่อมบำรุง [อ่าน : 129 ครั้ง]

คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการเ...

ซื้อกล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ [อ่าน : 124 ครั้ง]

คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการเ...

ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 10 รายการ [อ่าน : 139 ครั้ง]

งานเกษียณ

งานเกษียณ [อ่าน : 121 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบ...

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 60 [อ่าน : 175 ครั้ง]

การจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง [อ่าน : 157 ครั้ง]

การจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 [อ่าน : 127 ครั้ง]

ภาพรวมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแ...

ภาพรวมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [อ่าน : 500 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้
ไวรัสโรต้า

เชื้อโรคร้ายทำถ่ายไม่หยุด ! [อ่าน : 308 ครั้ง]

เป็นหวัด

แบบไหนสังเกตอย่างไร [อ่าน : 96 ครั้ง]

วันหยุดยาว ปี 2561

วันหยุด 2561 ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ปี 2561 [อ่าน : 119 ครั้ง]

ปรับโครงสร้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 [อ่าน : 121 ครั้ง]

5 กิจวัตร

ที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า [อ่าน : 92 ครั้ง]

ปีชง 2561

วิธีแก้ปีชง 2561 เช็กเลย ! ปีนักษัตรไหนชงบ้าง [อ่าน : 104 ครั้ง]

บัตรคนจน

บัตรคนจน ใช้ยังไง ? [อ่าน : 181 ครั้ง]

วันหยุด

วันหยุดประจำปี 2561 [อ่าน : 132 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม