รายงานงบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 7 ครั้ง]

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 17 ครั้ง]

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 20 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพฤษภาคม 2561 [อ่าน : 10 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนเมษายน
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 10 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนเ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนเมษายน 2561 [อ่าน : 10 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เด...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รานงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมีนาคม
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 21 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมีนาคม 2561 [อ่าน : 14 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เด...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 16 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 19 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนก...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 16 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เ...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2561 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมกราคม
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือนมกราคม 2561 [อ่าน : 40 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมกราคม 2561 [อ่าน : 30 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เ...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2561 [อ่าน : 35 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนธันวาคม
รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือนธันวาคม 2560 [อ่าน : 38 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนธ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนธันวาคม 2560 [อ่าน : 34 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน [อ่าน : 28 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรร...

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้ครูช่างประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ... [อ่าน : 8 ครั้ง]

ฝ่ายรับลงทะเบียนการประชุมสัมมน...

การประชุมสัมมนา ID PLAN ณ ห้องโสต วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 12 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 10 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน มิถุนายน 2561 [อ่าน : 13 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเครือข่าย...

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายใน [อ่าน : 67 ครั้ง]

รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา...

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2561 [อ่าน : 37 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จก...

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 34 ครั้ง]

Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day [อ่าน : 34 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการและแนวทางการประหยัดพลั...

มาตราการและแนวทางการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 21 ครั้ง]

วันหยุดประจำปี

ปี 2561 [อ่าน : 19 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม