รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกันยายน
รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน กั...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 28 ครั้ง]

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน สิ...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 16 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 11 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 19 ครั้ง]

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเครือข่าย...

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายใน วิทยาลัยเป้าหมายและรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561... [อ่าน : 31 ครั้ง]

Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 32 ครั้ง]

กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษาสาขาง...

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันเชตวัน ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 [อ่าน : 30 ครั้ง]

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแล...

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 26 กรกฏาคม... [อ่าน : 25 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 40 ครั้ง]

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรร...

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้ครูช่างประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ... [อ่าน : 41 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการและแนวทางการประหยัดพลั...

มาตราการและแนวทางการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 43 ครั้ง]

วันหยุดประจำปี

ปี 2561 [อ่าน : 124 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม