รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ2562
รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน ธันวาคม 2561ประจำปีงบประมาณ2562 [อ่าน : 18 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [อ่าน : 18 ครั้ง]

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน ธั...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [อ่าน : 20 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ2562
รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 15 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 22 ครั้ง]

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน พฤ...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 23 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใข้จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ2562
รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน ตุ...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 24 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 46 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเ...

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน [อ่าน : 53 ครั้ง]

มาตราการและแนวทางการประหยัดพลั...

มาตราการและแนวทางการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 68 ครั้ง]

วันหยุดประจำปี

ปี 2561 [อ่าน : 205 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกันยายน
รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน กั...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 22 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 55 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 84 ครั้ง]

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน สิ...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 31 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานงบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 57 ครั้ง]

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 256...

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 [อ่าน : 50 ครั้ง]

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 46 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 30 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนก...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนกรกฎาคม 2561 [อ่าน : 30 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน มิุนายน 2561 [อ่าน : 96 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมิถุนายน 2561 [อ่าน : 46 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือนมิถุนายน 2561 [อ่าน : 49 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 43 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพฤษภาคม 2561 [อ่าน : 35 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 134 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนเมษายน
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 40 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนเ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนเมษายน 2561 [อ่าน : 40 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เด...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 35 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รานงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมีนาคม
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 52 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมีนาคม 2561 [อ่าน : 42 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เด...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 47 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 71 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนก...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 101 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เ...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2561 [อ่าน : 47 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมกราคม
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือนมกราคม 2561 [อ่าน : 110 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมกราคม 2561 [อ่าน : 66 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เ...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2561 [อ่าน : 84 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนธันวาคม
รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือนธันวาคม 2560 [อ่าน : 80 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนธ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนธันวาคม 2560 [อ่าน : 94 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน [อ่าน : 66 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือนพฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 129 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 113 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน การจัดการเรียนการสอน เดือน พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 106 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนตุลาคม
รายงานรับ-จ่ายเงิน บกศ. เดือนต...

รายงานรับ-จ่ายเงิน บกศ. เดือนตุลาคม ปี 2560 [อ่าน : 134 ครั้ง]

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน บกศ.เดื...

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน บกศ.เดือนตุลาคม 2560 [อ่าน : 104 ครั้ง]

รายงาน รับ-จ่าย เงินอุดหนุน

รายงาน รับ-จ่าย เงินอุดหนุน การจัดดารเรียนการสอน เดือนตุลาคม ปี 2560 [อ่าน : 160 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [อ่าน : 24 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [อ่าน : 20 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 46 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 25 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 53 ครั้ง]

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเครือข่าย...

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายใน วิทยาลัยเป้าหมายและรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561... [อ่าน : 36 ครั้ง]

Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 51 ครั้ง]

กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษาสาขาง...

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันเชตวัน ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม