รายงานงบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 17 ครั้ง]

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 256...

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 [อ่าน : 24 ครั้ง]

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 32 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 18 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนก...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนกรกฎาคม 2561 [อ่าน : 18 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน มิุนายน 2561 [อ่าน : 21 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมิถุนายน 2561 [อ่าน : 21 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือนมิถุนายน 2561 [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 31 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพฤษภาคม 2561 [อ่าน : 26 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 26 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนเมษายน
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 27 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนเ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนเมษายน 2561 [อ่าน : 25 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เด...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รานงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมีนาคม
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 37 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมีนาคม 2561 [อ่าน : 26 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เด...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 30 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 31 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนก...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 29 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เ...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2561 [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมกราคม
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือนมกราคม 2561 [อ่าน : 55 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมกราคม 2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เ...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2561 [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนธันวาคม
รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือนธันวาคม 2560 [อ่าน : 49 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนธ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนธันวาคม 2560 [อ่าน : 46 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน [อ่าน : 37 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเครือข่าย...

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายใน วิทยาลัยเป้าหมายและรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561... [อ่าน : 20 ครั้ง]

Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 22 ครั้ง]

กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษาสาขาง...

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันเชตวัน ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 [อ่าน : 20 ครั้ง]

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแล...

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 26 กรกฏาคม... [อ่าน : 18 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 24 ครั้ง]

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรร...

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้ครูช่างประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ... [อ่าน : 32 ครั้ง]

ฝ่ายรับลงทะเบียนการประชุมสัมมน...

การประชุมสัมมนา ID PLAN ณ ห้องโสต วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 12 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 47 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน มิถุนายน 2561 [อ่าน : 34 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการและแนวทางการประหยัดพลั...

มาตราการและแนวทางการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 33 ครั้ง]

วันหยุดประจำปี

ปี 2561 [อ่าน : 48 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม