รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2562
รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน เมษายน 2562 [อ่าน : 11 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือน...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือน เมษายน 2562 [อ่าน : 5 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน เมษายน 2562 [อ่าน : 5 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2562
รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มีนาคม 2562 [อ่าน : 13 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือน...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือน มีนาคม 2562 [อ่าน : 12 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน มีนาคม 2562 [อ่าน : 13 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 13 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือน...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 15 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2562
รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2562 [อ่าน : 23 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือน...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือน มกราคม 2562 [อ่าน : 12 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน มกราคม 2562 [อ่าน : 20 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ2562
รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน ธันวาคม 2561ประจำปีงบประมาณ2562 [อ่าน : 172 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [อ่าน : 75 ครั้ง]

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน ธั...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [อ่าน : 78 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ2562
รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 104 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 135 ครั้ง]

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน พฤ...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 48 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใข้จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ2562
รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน ตุ...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 48 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือ...

รายงานรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 120 ครั้ง]

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษ...

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา เดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 71 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกันยายน
รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน กั...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 126 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 82 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 135 ครั้ง]

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน สิ...

รายงานใช้จ่ายเงินบกศ. เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 45 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน สิงหาคม 2561 [อ่าน : 43 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานงบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 71 ครั้ง]

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 256...

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 [อ่าน : 69 ครั้ง]

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 61 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดื...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 53 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนก...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนกรกฎาคม 2561 [อ่าน : 47 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 40 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน มิุนายน 2561 [อ่าน : 127 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมิถุนายน 2561 [อ่าน : 74 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือนมิถุนายน 2561 [อ่าน : 74 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม
รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่าย เงินบกศ. เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 60 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพฤษภาคม 2561 [อ่าน : 51 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน...

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน เดือน พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 211 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนเมษายน
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 60 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนเ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนเมษายน 2561 [อ่าน : 46 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เด...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน เมษายน 2561 [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รานงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมีนาคม
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 74 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมีนาคม 2561 [อ่าน : 63 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เด...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มีนาคม 2561 [อ่าน : 66 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 110 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนก...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 163 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เ...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2561 [อ่าน : 73 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนมกราคม
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือนมกราคม 2561 [อ่าน : 137 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนม...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนมกราคม 2561 [อ่าน : 81 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน เ...

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน เดือน มกราคม 2561 [อ่าน : 118 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนธันวาคม
รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน บกศ. เดือนธันวาคม 2560 [อ่าน : 88 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนธ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนธันวาคม 2560 [อ่าน : 106 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน

รายงานรับ - จ่าย เงินอุดหนุน [อ่าน : 79 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน
รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือ...

รายงานรับ -จ่าย เงิน บกศ. เดือนพฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 138 ครั้ง]

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพ...

รายงานผลการใช้เงิน บกศ. เดือนพฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 128 ครั้ง]

รายงานรับ - จ่าย เงินอุหนุน

รายงานรับ - จ่ายเงินอุดหนุน การจัดการเรียนการสอน เดือน พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 123 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือนตุลาคม
รายงานรับ-จ่ายเงิน บกศ. เดือนต...

รายงานรับ-จ่ายเงิน บกศ. เดือนตุลาคม ปี 2560 [อ่าน : 151 ครั้ง]

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน บกศ.เดื...

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน บกศ.เดือนตุลาคม 2560 [อ่าน : 112 ครั้ง]

รายงาน รับ-จ่าย เงินอุดหนุน

รายงาน รับ-จ่าย เงินอุดหนุน การจัดดารเรียนการสอน เดือนตุลาคม ปี 2560 [อ่าน : 202 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเ...

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน [อ่าน : 74 ครั้ง]

มาตราการและแนวทางการประหยัดพลั...

มาตราการและแนวทางการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 99 ครั้ง]

วันหยุดประจำปี

ปี 2561 [อ่าน : 250 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม
นิเทศและติดตาม เครือข่ายอาชีวศ...

นิเทศและติดตาม เครือข่ายอาชีวศึกษา 1/2562 [อ่าน : 5 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562 [อ่าน : 17 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [อ่าน : 43 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [อ่าน : 29 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 62 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน : 33 ครั้ง]

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กันยายน 2561 [อ่าน : 76 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม