ชื่อหัวข้อแบบรายงาน : การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร

ประกาศ : วัน พฤหัส ที่ 8 พฤษจิกายน 2561, เวลา 15:46 น.

อ่าน : 202 ครั้ง

ผู้ประกาศ : นางสาวญาณิศา แสงสง่า

รายละเอียด : 8 พฤศจิกายน 2561

การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์

 

รายละเอียด

 

http://www.r-idplan.net/home.php