ข่าวกิจกรรม
การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม...

24 พฤษภาคม 2562 [อ่าน : 45 ครั้ง]

ภาพการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารั...

1 - 7 พฤษภาคม 2562 [อ่าน : 53 ครั้ง]

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก...

14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 61 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร
 • การคัดเลือกบุคคล เพื่อรับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา และ คนดีศรีอาชีวศึกษา 10 มิถุนายน 2562[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน และเจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ 13 พฤษภาคม 2562[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประกาศรายชื่อ[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • หนังสือเวียนแจ้ง 22 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือเวียนแจ้ง[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 กุมภาพันธ์ 2562[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 มกราคม 2562[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2562[อ่าน : 66 ครั้ง]
 • เอกสารเวียนแจ้ง วันที่ 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561[อ่าน : 63 ครั้ง]
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ID PLAN[อ่าน : 161 ครั้ง]
 • การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์ 8 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 202 ครั้ง]
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (... 1 ตุลาคม 2561[อ่าน : 88 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม