ข่าวกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก...

14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่...

30 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ...

16 ตุลาคม 2561 [อ่าน : 83 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร
 • หนังสือเวียนแจ้ง 22 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือเวียนแจ้ง[อ่าน : 0 ครั้ง]
 • การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 กุมภาพันธ์ 2562[อ่าน : 0 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 มกราคม 2562[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2562[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • เอกสารเวียนแจ้ง วันที่ 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ID PLAN[อ่าน : 65 ครั้ง]
 • การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์ 8 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (... 1 ตุลาคม 2561[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ๑๘ ตุลาคม 2561[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • หนังสือเวียนแจ้ง วิทยฐานะ 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รับสมัครนักการภารโรงชาย 2 อัตรา[อ่าน : 23 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม