ข่าวกิจกรรม
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่...

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7 [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการสนับสนุนยื่นขอรับเงินบำ...

โครงการสนับสนุนยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 32 ครั้ง]

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่...

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย [อ่าน : 52 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร
 • คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Logbook[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการทั่วไป แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการทั่วไป[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ประกาศ รับสมัคร นักการภารโรง ชาย 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัคร[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ตารางแผนพัฒนาตนเองารายบุคล ID PLAN (แผนก) ตารางแผนพัฒนาตนเอง[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง ประกาศผล เจ้าหน้าที่งานปกครอง[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาตามเกณฑ์ ว22/2560 ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาตามเกณฑ์ ว22/2560[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง หญิง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักการภารโรง หญิง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักการภารโรง หญิง[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงหญิง ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงหญิง[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทวิชาการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทวิชาการ[อ่าน : 44 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม