ข่าวกิจกรรม
โครงการสนับสนุนยื่นขอรับเงินบำ...

โครงการสนับสนุนยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 11 ครั้ง]

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่...

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย [อ่าน : 30 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร
  • ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาตามเกณฑ์ ว22/2560 ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาตามเกณฑ์ ว22/2560[อ่าน : 3 ครั้ง]
  • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง หญิง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว[อ่าน : 22 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักการภารโรง หญิง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักการภารโรง หญิง[อ่าน : 22 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงหญิง ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงหญิง[อ่าน : 31 ครั้ง]
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทวิชาการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทวิชาการ[อ่าน : 34 ครั้ง]
  • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูในช่วงเปลี่ยนผ่าน แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ[อ่าน : 31 ครั้ง]
  • ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ[อ่าน : 53 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนังานราชการ ตำแหน่งครู[อ่าน : 48 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560[อ่าน : 44 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู[อ่าน : 70 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม