ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนสายสามัญ ดีกว่าสายอาชีพ "...

คันปาก อยากคุย 22 พ.ค. 60 ไบรท์ทีวี ช่อง 20 [อ่าน : 75 ครั้ง]

ทำไมต้องเรียนสายอาชีวะ คลิปนี้...

คนต้องการงาน หรือ งานต้องการคน [อ่าน : 62 ครั้ง]

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ เดอ...

ฝีมือชน คนสร้างชาติ เดอะซีรีส์ [อ่าน : 68 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม
โครงการ "อนุรักษ์ธรรมชาติ"

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัช... [อ่าน : 65 ครั้ง]

โครงการ "พัฒนาศาสนสถาน"

โครงการพัฒนาศาสนสถาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ... [อ่าน : 71 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม