ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนสายสามัญ ดีกว่าสายอาชีพ "...

คันปาก อยากคุย 22 พ.ค. 60 ไบรท์ทีวี ช่อง 20 [อ่าน : 121 ครั้ง]

ทำไมต้องเรียนสายอาชีวะ คลิปนี้...

คนต้องการงาน หรือ งานต้องการคน [อ่าน : 118 ครั้ง]

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ เดอ...

ฝีมือชน คนสร้างชาติ เดอะซีรีส์ [อ่าน : 236 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม
โครงการ "อนุรักษ์ธรรมชาติ"

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัช... [อ่าน : 109 ครั้ง]

โครงการ "พัฒนาศาสนสถาน"

โครงการพัฒนาศาสนสถาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ... [อ่าน : 98 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม