ติดต่อเรา
ที่อยู่: 5 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์: 0-5451-1142,0-5452-2119

โทรสาร: 0-5451-1811

Website: http://www.technicphrae.ac.th/

E-mail : tecphrae@hotmail.com