ติดต่อเรา

แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 

เลขที่ 5 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง

อ.เมือง จ.แพร่ 54000