ตีเกาะเคาะแสล็ค
การฝึกซ้อมการแข่งทักทักษะวิชาช...

การฝึกซ้อมการแข่งทักทักษะวิชาชีพสาขางานช่างเชื่อมโลหะ [อ่าน : 79 ครั้ง]

มารู้จักช่างเชื่อมโลหะกันเถอะ

มารู้จักช่างเชื่อมโลหะกันเถอะ [อ่าน : 131 ครั้ง]

เปิดใจ อดีตช่างเชื่อม

เปิดใจ อดีตช่างเชื่อม [อ่าน : 161 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม