ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบฝีมือช่างซ่อมบำรุง

งานทำเกลียวท่อ [อ่าน : 173 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพเคลื่อนไหว
กันสะท้าน

การใช้ [อ่าน : 179 ครั้ง]

การใช้ป้อมมีดเครื่อง

ใช้ [อ่าน : 133 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการ
บริการชุมชน

ซ่อม [อ่าน : 138 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครู
อบรม

ปวช.3 [อ่าน : 123 ครั้ง]

รุ่นพี่มาเยือน

ข่าว [อ่าน : 120 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม