ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบฝีมือช่างซ่อมบำรุง

งานทำเกลียวท่อ [อ่าน : 149 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพเคลื่อนไหว
กันสะท้าน

การใช้ [อ่าน : 158 ครั้ง]

การใช้ป้อมมีดเครื่อง

ใช้ [อ่าน : 110 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการ
บริการชุมชน

ซ่อม [อ่าน : 116 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครู
อบรม

ปวช.3 [อ่าน : 104 ครั้ง]

รุ่นพี่มาเยือน

ข่าว [อ่าน : 105 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม