ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช ปวส และปริญญาตรี ด่วนๆๆๆๆๆ[อ่าน : 293 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
'สวนสวย...ม่วงใส' เทิดพระเกียรติ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อั...

1/08/2561 [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
ถั่วฝักยาว

19/6/61 [อ่าน : 26 ครั้ง]

ผักกวางตุ้ง

19/6/61 [อ่าน : 37 ครั้ง]

คะน้า (ยอด)

19/6/61 [อ่าน : 21 ครั้ง]

ผักชุนฉ่าย

19/6/61 [อ่าน : 46 ครั้ง]

ผักบุ้งจีน

19/6/61 [อ่าน : 22 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กิจกรรม PLC ประจำเดือน มิถุ...

1/06/61 [อ่าน : 22 ครั้ง]

กิจกรรม PLC ประจำเดือน พฤษภาคม...

5/6/2561 [อ่าน : 44 ครั้ง]

แบบฟอร์ม PLC

1/6/2561 [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไฟล์งานต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
ID PLAN

2/8/2561 [อ่าน : 23 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
IT_CHANEL_YOUTUBE
ถ้าชอบเราสามารถเข้าไปกดติดตามไ...

Social [อ่าน : 71 ครั้ง]

แนะนำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิท...

5/21/2018 คลิก [อ่าน : 25 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วีดีโอจาก IT_CHANEL_YOUTUBE
หนังสั้น เรื่องภายจากสื่อล่อแห...

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 [อ่าน : 68 ครั้ง]

คลิบ รณรงค์ลดโลกร้อน

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับรางว... [อ่าน : 60 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องพ่อเคยสอนไว้

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2559 [อ่าน : 70 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องยังไม่สาย

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2559 [อ่าน : 50 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องพนันชีวิต

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 [อ่าน : 70 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมแผนกวิชา
กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในสถาน...

5/6/2561 [อ่าน : 26 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนเข้าเรียน...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 53 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อ...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่........ [อ่าน : 43 ครั้ง]

วันที่ 22 พ.ย. 2560 นักศึกษาแผ...

- [อ่าน : 63 ครั้ง]

วันที่ 15 พ.ย. 2560 นักศึกษาแผ...

- [อ่าน : 74 ครั้ง]

วัน อังคารที่ 7 พ.ย. 2560 ธนาค...

วัน อังคารที่ 7 พ.ย. 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มาบริการเปิดบัญชีเงินฝากของนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 101 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความ...

รางวัลชนะเลิศ [อ่าน : 69 ครั้ง]

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดคลิบวีดีโอรณรงค์ป้องกันและลดภาวะโลกร้อน [อ่าน : 60 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดประกวด...

รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดประกวดการจัดบอร์ด นิทรรศการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร... [อ่าน : 77 ครั้ง]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การปร...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง [อ่าน : 69 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง...

รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง [อ่าน : 54 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม