NEWS
รับสมัคร ปวช ปวส

[อ่าน : 32 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน 18/1/2562[อ่าน : 17 ครั้ง]
  • ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช ปวส และปริญญาตรี ด่วนๆๆๆๆๆ[อ่าน : 406 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
IT_CHANEL_YOUTUBE
ถ้าชอบเราสามารถเข้าไปกดติดตามไ...

Social [อ่าน : 100 ครั้ง]

แนะนำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิท...

5/21/2018 คลิก [อ่าน : 53 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไฟล์งานต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมแผนกวิชา
ออกแนะแนวรับนักศึกษา ณ โรงเรีย...

24/12/2561 [อ่าน : 21 ครั้ง]

การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ...

14/11/2561 [อ่าน : 53 ครั้ง]

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จัดแข่งข...

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 52 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อั...

1/08/2561 [อ่าน : 103 ครั้ง]

กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในสถาน...

5/6/2561 [อ่าน : 63 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนเข้าเรียน...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 110 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กิจกรรม PLC ประจำเดือน มิถุ...

1/06/61 [อ่าน : 47 ครั้ง]

กิจกรรม PLC ประจำเดือน พฤษภาคม...

5/6/2561 [อ่าน : 78 ครั้ง]

แบบฟอร์ม PLC

1/6/2561 [อ่าน : 199 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วีดีโอจาก IT_CHANEL_YOUTUBE
MV เธอไม่คู่ควร

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1 และ ปวส 2 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 36 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องภายจากสื่อล่อแห...

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 [อ่าน : 113 ครั้ง]

คลิบ รณรงค์ลดโลกร้อน

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับรางว... [อ่าน : 90 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องพ่อเคยสอนไว้

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2559 [อ่าน : 112 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องยังไม่สาย

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2559 [อ่าน : 102 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องพนันชีวิต

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 [อ่าน : 97 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความ...

รางวัลชนะเลิศ [อ่าน : 131 ครั้ง]

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดคลิบวีดีโอรณรงค์ป้องกันและลดภาวะโลกร้อน [อ่าน : 121 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดประกวด...

รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดประกวดการจัดบอร์ด นิทรรศการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร... [อ่าน : 105 ครั้ง]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การปร...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง [อ่าน : 100 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง...

รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง [อ่าน : 75 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม