NEWS
รับสมัคร ปวช ปวส

[อ่าน : 62 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน 18/1/2562[อ่าน : 67 ครั้ง]
  • ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช ปวส และปริญญาตรี ด่วนๆๆๆๆๆ[อ่าน : 503 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
IT_CHANEL_YOUTUBE
ถ้าชอบเราสามารถเข้าไปกดติดตามไ...

Social [อ่าน : 114 ครั้ง]

แนะนำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิท...

5/21/2018 คลิก [อ่าน : 79 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไฟล์งานต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมแผนกวิชา
ออกแนะแนวรับนักศึกษา ณ โรงเรีย...

24/12/2561 [อ่าน : 32 ครั้ง]

การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ...

14/11/2561 [อ่าน : 88 ครั้ง]

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จัดแข่งข...

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 75 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อั...

1/08/2561 [อ่าน : 143 ครั้ง]

กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในสถาน...

5/6/2561 [อ่าน : 94 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนเข้าเรียน...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 155 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กิจกรรม PLC ประจำเดือน มิถุ...

1/06/61 [อ่าน : 61 ครั้ง]

กิจกรรม PLC ประจำเดือน พฤษภาคม...

5/6/2561 [อ่าน : 162 ครั้ง]

แบบฟอร์ม PLC

1/6/2561 [อ่าน : 312 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วีดีโอจาก IT_CHANEL_YOUTUBE
MV เธอไม่คู่ควร

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1 และ ปวส 2 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 65 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องภายจากสื่อล่อแห...

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 [อ่าน : 152 ครั้ง]

คลิบ รณรงค์ลดโลกร้อน

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับรางว... [อ่าน : 110 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องพ่อเคยสอนไว้

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2559 [อ่าน : 140 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องยังไม่สาย

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2559 [อ่าน : 115 ครั้ง]

หนังสั้น เรื่องพนันชีวิต

ผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส 1/2560 [อ่าน : 108 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความ...

รางวัลชนะเลิศ [อ่าน : 216 ครั้ง]

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดคลิบวีดีโอรณรงค์ป้องกันและลดภาวะโลกร้อน [อ่าน : 188 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดประกวด...

รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดประกวดการจัดบอร์ด นิทรรศการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร... [อ่าน : 124 ครั้ง]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การปร...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง [อ่าน : 116 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง...

รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง [อ่าน : 89 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม