ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทอง ทักษะไมโครคอนโ...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม ในระดับภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคแพ... [อ่าน : 66 ครั้ง]

รางวัลเหรียญทอง ทักษะประกอบและ...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับ ปวช... [อ่าน : 66 ครั้ง]

รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการแข่...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม ในระดับภาค... [อ่าน : 75 ครั้ง]

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอา...

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ผลงานเรื่อง "เครื่องกายภาพบำบัดซีพีเอ็มพลัส" ได้ผ่านการนำเสนอ... [อ่าน : 53 ครั้ง]

มหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน

มหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน [อ่าน : 105 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานกิจกรรม
ใบคำร้อง ของลงทะเบียนซ่อมกิจกร...

ใบคำร้อง ของลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม [อ่าน : 77 ครั้ง]

ใบแก้กิจกรรม แผนกวิชาอิเล็กทรอ...

ใบแก้กิจกรรม แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 77 ครั้ง]

ใบสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพอิเล็ก...

ใบสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 98 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานเครื่องเสียง
ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อออนไลน์
อาชีวะสร้างไทยเจริญ

อาชีวะสร้างไทยเจริญ [อ่าน : 57 ครั้ง]

CLIP In Her View :ทำไมเด็กไทยไ...

CLIP In Her View :ทำไมเด็กไทยไม่อยากเรียนอาชีวะ [อ่าน : 50 ครั้ง]

เด็กช่าง สร้างชาติ

เด็กช่าง สร้างชาติ [อ่าน : 63 ครั้ง]

มาเรียนสายอาชีพกันดีกว่า

มาเรียนสายอาชีพกันดีกว่า [อ่าน : 58 ครั้ง]

ABU ROBOCON 2016

ABU ROBOCON 2016 [อ่าน : 52 ครั้ง]

BattbleBots 2016

BattbleBots 2016 [อ่าน : 45 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม